Αρχική σελίδα » Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές » Αιτήσεις

Αιτήσεις

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται το διάστημα για την υποβολή αιτήσεων στο Π.Μ.Σ. «Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές» έως και την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018. Επίσης, η συνέντευξη επαναπρογραμματίζεται για τις 15 και 16 Οκτωβρίου 2018.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας καθημερινά 10:00π.μ έως 13:00μ.μ.

Συνέντευξη

Συνέντευξη υποψηφίων για το ΠΜΣ «Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές» του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Η συνέντευξη των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών για το Π.Μ.Σ. «Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές» θα πραγματοποιηθεί:

  • Για την ειδίκευση «Λατινοαμερικανικές και Ισπανικές Σπουδές» την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018 στις 11:00 στο γραφείο 804 και
  • Για την ειδίκευση «Μετάφραση-Γλωσσολογία. Θεωρία και Εφαρμογές στην Ισπανική Γλώσσα» την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018 στις 11:00 στο γραφείο 804.