Αρχική σελίδα » Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές » Αιτήσεις - Αποτελέσματα

Αιτήσεις

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ. «Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές» μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας από

06 Μαΐου 2019 έως και (παράταση προθεσμίας)  09/07/ 2019 καθημερινά 10:00π.μ έως 13:00μ.μ.

  •  (όλα τα δικαιολογητικά πλην της αίτησης κατατίθενται σε κλειστό – σφραγισμένο φάκελο και αποσφραγίζονται από την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.)
  • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας αυτοπροσώπως ή μόνο με εταιρεία ταχυμεταφορών - courier (τα έξοδα βαρύνουν τον αποστολέα) Διεύθυνση αποστολής: Γραμματεία Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Γραμματεία: 8ος όροφος, Νέα πτέρυγα, Γραφείο Νο 9, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, Τ.Κ. 157 03, Αθήνα. Τηλ. Επικοινωνίας 210 7277501/967.
  •  Αίτηση Π.Μ.Σ 2019-2020 *doc / *pdf

Συνέντευξη

Συνέντευξη υποψηφίων για το ΠΜΣ «Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές» του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Η συνέντευξη των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών για το Π.Μ.Σ. «Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές» θα πραγματοποιηθεί:

  • Για την ειδίκευση «Λατινοαμερικανικές και Ισπανικές Σπουδές» η συνέντευξη των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί στις 3 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 10:00 στο γραφείο 804.
  • Για την ειδίκευση «Μετάφραση-Γλωσσολογία. Θεωρία και Εφαρμογές στην Ισπανική Γλώσσα» η συνέντευξη των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί στις 4 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 10:00 στο γραφείο 804.

Επιτυχόντες Μεταπτυχιακοί Φοιτητές - Αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης

Αποτελέσματα απαλλαγής τελών φοίτησης - Ημερομηνία εγγραφής επιτυχόντων Μεταπτυχιακών Φοιτητών