Αρχική σελίδα » Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές » Αιτήσεις - Αποτελέσματα

Αιτήσεις

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα κατατεθούν ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά και σε μορφή *pdf συνοδευόμενες από φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου στα e-mail:

 Από 27 Απριλίου 2020 έως και 30 Ιουνίου 2020

Τα δικαιολογητικά που θα αναφέρονται στην αίτηση θα κατατεθούν στην Γραμματεία του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας με την επιλογή του υποψηφίου.

  •   Αίτηση Π.Μ.Σ 2020-2021 *doc / *pdf

 

Συνέντευξη

Συνέντευξη υποψηφίων για το ΠΜΣ «Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές» του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Η συνέντευξη των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών για το Π.Μ.Σ. «Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές» θα πραγματοποιηθεί:

  • Για την ειδίκευση «Λατινοαμερικανικές και Ισπανικές Σπουδές» η συνέντευξη των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί στις
  • Για την ειδίκευση «Μετάφραση-Γλωσσολογία. Θεωρία και Εφαρμογές στην Ισπανική Γλώσσα» η συνέντευξη των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί στις

 

Επιτυχόντες Μεταπτυχιακοί Φοιτητές - Αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης

  • Αποτελέσματα επιτυχόντων Μεταπτυχιακών φοιτητών
  • Αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης (Προθεσμία υποβολής αίτησης - έως - )

 

Αποτελέσματα απαλλαγής τελών φοίτησης - Ημερομηνία εγγραφής επιτυχόντων Μεταπτυχιακών Φοιτητών

  • Ημερομηνία εγγραφής επιτυχόντων
  • Αποτελέσματα απαλλαγής τελών φοίτησης