Το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές» (στην Αγγλική «Latin American and Iberian Studies» και στην Ισπανική «Estudios Latinoamericanos e Ibéricos»), σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.


Ισπανοαμερικανικές Σπουδές

Το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Ισπανοαμερικανικές Σπουδές», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 A ́/16-7-2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η μετάφραση του τίτλου του Π.Μ.Σ. στην Αγγλική αποδίδεται ως «Hispanic Studies» και στην Ισπανική ως «Estudios Hispánicos». Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας… ΦΕΚ 4334 τΒ' 30/12/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Την Τρίτη 05 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. ο κ. Δημήτριος Κουβάς θα υποστηρίξει δημόσια την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία του με τίτλο «Η ισπανική κοινωνία του πρώτου μισού του 19ου αιώνα μέσα από τα άρθρα “El castellano viejoyNadie pase sin hablar al portero, o los viajeros en Vitoria” του Mariano José de Larra» 

Την Τρίτη 05 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ. η κα Φλώρα Πρέκα θα υποστηρίξει δημόσια την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία της με τίτλο «Caballito blanco de Onelio Jorge Cardoso y el mundo infantil: “El cangrejo voladoryLos tres pichones”» 

Την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. η κα. Ευθυμία-Βασιλική Μητσούλα  θα υποστηρίξει δημόσια την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία της με τίτλο: «Un análisis de los elementos culturales en traducciones españolas de canciones del Rembético» 

Tην Τετάρτη 06/10/2021 και ώρα 19:00 η κα Ακριβή Στυλιανή Μακρή θα υποστηρίξει δημόσια την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία της με τίτλο «Lingüística forense: un enfoque interdisciplinario desde la perspectiva de la Lingüística y el Derecho»

Tην Πέμπτη 7 Οκτωβρίου και ώρα 18:00 η κα. Δήμητρα Καμπίσιου θα υποστηρίξει δημόσια την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία της με τίτλο: «La traducción griego-español de los culturemas en el ámbito de la gastronomía turística»

Την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 19:00 η κα. Αλεξάνδρα Γάκη θα υποστηρίξει δημόσια την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία της με τίτλο: «El uso de los tiempos del pasado en ELE. Análisis de la producción escrita de estudiantes griegos de nivel A2» / «Η χρήση των παρελθοντικών χρόνων στην Ισπανική ως Ξένη Γλώσσα. Ανάλυση της γραπτής παραγωγής Ελλήνων σπουδαστών επιπέδου» 

Την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 20:00 η κα. Θωμαή Δεδούση θα υποστηρίξει δημόσια την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία της με τίτλο: «Análisis de los errores léxicos en la interlengua de aprendientes griegos de español Análisis de los errores léxicos en la interlengua de aprendientes griegos de español de nivel B2» / «Ανάλυση λεξιλογικών λαθών στη διαγλώσσα Ελλήνων μαθητών της Ισπανικής επιπέδου Β2»

Την Τρίτη 12/10/2021 και ώρα 10:00 π.μ. η κα Αθανασοπούλου Αλεξάνδρα θα υποστηρίξει δημόσια την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία της με τίτλο «Η δημιουργία ελληνικών κοινοτήτων στις χώρες του Ρίο ντε λα Πλάτα κατά την περίοδο από τα μέσα του 19ου αιώνα έως και τον 20ο»

Την Τετάρτη 13/10/2021 και ώρα 11:30 π.μ. η κα Νικολάου Μαρία θα υποστηρίξει δημόσια την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία της με τίτλο «Μεταπολίτευση στην Ισπανία: Από το καθεστώς του Φράνκο στο Δημοκρατικό Σύνταγμα του ’78 (1975-1978) μέσα από τον τύπο (εφημερίδες και περιοδικά) της εποχής / La Transición Española: Desde el Régimen Franquista a la Democracia (1975-1978), a través de los medios de comunicación (diarios y revistas) de la época»