Μετάβαση στη ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ του ΠΜΣ

 

 

Το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές» (στην Αγγλική «Latin American and Iberian Studies» και στην Ισπανική «Estudios Latinoamericanos e Ibéricos»), σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.


Ισπανοαμερικανικές Σπουδές

Το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Ισπανοαμερικανικές Σπουδές», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 A ́/16-7-2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η μετάφραση του τίτλου του Π.Μ.Σ. στην Αγγλική αποδίδεται ως «Hispanic Studies» και στην Ισπανική ως «Estudios Hispánicos». Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας… ΦΕΚ 4334 τΒ' 30/12/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Την Πέμπτη 05 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 10:00 η κα. Φωτεινή Μωραΐτου, θα υποστηρίξει δημόσια την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία της με τίτλο «El entorno social en los cuentos ‘La Sunamita’, ‘Atrapada’, ‘Mariana’ y ‘Sombra entre sombras’ de Inés Arredondo» 

Την Πέμπτη 05 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 11:00 η κα. Αμαλία Μακρυμίχαλου, θα υποστηρίξει δημόσια την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία της με τίτλο «Historia, memoria y ficción en la novela En el tiempo de las mariposas de Julia Álvarez» 

Την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 09:30 η κα. Όλγα Γκιώνη, θα υποστηρίξει δημόσια την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία της με τίτλο «Mujer campesina y realidad social en la novela Montaña adentro de Marta Brunet»

Την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 10:30 η κα. Μαρία Παπαδάκηθα υποστηρίξει δημόσια την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία της με τίτλο «El realismo mágico en el teatro de Elena Garro. Un hogar sólido (1957), Andarse por las ramas (1957)»

Την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 12:30 ο κ. Οδυσσέας Κοντοβάς, θα υποστηρίξει δημόσια την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία του με τίτλο «La organización militar y la vida soldadesca en la España de Felipe IV y su representación en la película Alatriste»

Την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 11:30 η κα. Παναγιώτα Σταυρούλα Οικονομοπούλου, θα υποστηρίξει δημόσια την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία της με τίτλο «El entorno social en la novela María Nadie de Marta Brunet»

Την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 09:30 η κα. Αικατερίνη Λυκοτραφίτη, θα υποστηρίξει δημόσια την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία της με τίτλο «Géneros textuales y manuales de ELE»

Την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 14:00 η κα. Αριστέα Ζώη, θα υποστηρίξει δημόσια την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία της με τίτλο «La prueba oral del nivel B (B1 y B2) de los exámenes del Certificado Estatal de Conocimiento de Lenguas (KPG) y del Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE): un análisis comparativo»