Αρχική σελίδα » Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές » Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Π.Μ.Σ.

29 Οκτωβρίου 2019

Τροποποίηση Κανονισμού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές» (στην Αγγλική «Latin American and Iberian Studies» και στην Ισπανική «Estudios Latinoamericanos e Ibéricos»).

ΑΔΑ: ΨΜΟΖ46ΨΖ2Ν-9ΕΡ

 

 8 Οκτωβρίου 2018

Έγκριση Κανονισμού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές» (στην Αγγλική «Latin American and Iberian Studies» και στην Ισπανική «Estudios Latinoamericanos e Ibéricos»)

ΑΔΑ: 7ΜΞΑ46ΨΖ2Ν-9ΝΗ