Αρχική σελίδα » Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές » Τέλη Φοίτησης

Τέλη Φοίτησης

Για τη συμμετοχή τους στο Π.Μ.Σ. «Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές» οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των επτακοσίων πενήντα (750,00) ευρώ ανά εξάμηνο. Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου. Συγκεκριμένα, η καταβολή των τελών φοίτησης του Α’ εξαμήνου γίνεται μετά την επιλογή των υποψηφίων και κατά την εγγραφή προσκομίζουν αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης. Η καταβολή των τελών φοίτησης του Β΄ και Δ΄ εξαμήνου γίνεται στις 15-28 Φεβρουαρίου και του Γ’ εξαμήνου στις 1-15 Σεπτεμβρίου.

Η διαδικασία καταβολής των τελών φοίτησης για το Π.Μ.Σ. γίνεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. H καταβολή των τελών φοίτησης του Π.Μ.Σ. γίνεται αποκλειστικά μέσω e-banking από όλες τις τράπεζες με χρήση ηλεκτρονικού κωδικού πληρωμής (RF) που λαμβάνει κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια μετά την εγγραφή του. Τα στοιχεία του Τραπεζικού Λογαριασμού του Ε.Λ.Κ.Ε. για την κατάθεση των τελών φοίτησης είναι:

Όνομα: Eιδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Tράπεζα: ALPHA BANK A.E.

Aριθμός Λογ/σμού: 802002001000227

ΙΒΑΝ: GR0301408020802002001000227

Swift/BIC: CRBAGRAA

Στην αιτιολογία μπορεί να αναγράφεται ο κωδικός του Π.Μ.Σ. και το ονοματεπώνυμο του μεταπτυχιακού φοιτητή ως εξής: Κ.E. 15317/ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ.

Στη συνέχεια ο κάθε φοιτητής οφείλει να στείλει ηλεκτρονικά το αποδεικτικό κατάθεσης στο hispanicstudies[at]spanll.uoa[dot]gr για να λάβει την απόδειξη.