Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

01.05.2022

Διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο: «Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας/Διδακτορικής Διατριβής

.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η καθηγήτρια Βικτωρία Κρητικού θα πραγματοποιήσει ένα διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο: «Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας/Διδακτορικής Διατριβής» το Σάββατο 7/5/2022 και ώρα 9:00-12:00 στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://uoa.webex.com/meet/vkritikou

Το σεμινάριο απευθύνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Δ’ εξαμήνου και τους υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος.