Αρχική σελίδα » Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές

Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές

Στο πλαίσιο ίδρυσης/επανίδρυσης όλων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) των Πανεπιστημίων της χώρας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2018 (114 Α’), το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ «Ισπανοαμερικανικές Σπουδές», έχουν υποβάλει πρόταση για την επανίδρυση του ΠΜΣ με τίτλο «Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές».

Το Π.Μ.Σ «Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές» αποτελεί την επιστημονική και ερευνητική εξέλιξη του Π.Μ.Σ. «Ισπανοαμερικανικές Σπουδές» του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ΦΕΚ 4334, τ. Β΄, 30-12-2016), που λειτούργησε κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Η τροποποίηση του τίτλου κρίθηκε αναγκαία, καθώς το Π.Μ.Σ. «Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές» καλύπτει μεγαλύτερο εύρος γνωστικών αντικειμένων, όπως φαίνεται από τις δύο ειδικεύσεις του: α. «Λατινοαμερικανικές και Ισπανικές Σπουδές» και β. «Μετάφραση – Γλωσσολογία. Θεωρία και Εφαρμογές στην Ισπανική Γλώσσα», και συμβαδίζει με τις σύγχρονες τάσεις της επιστημονικής έρευνας...για την συνέχεια της ανακοίνωσης πατήστε εδώ