Αρχική σελίδα » Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές

Μετάβαση στη ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ του ΠΜΣ

Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές - ΒΙΝΤΕΟ

ΦΕΚ  Επανίδρυσης

Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές» (στην Αγγλική «Latin American and Iberian Studies» και στην Ισπανική «Estudios Latinoamericanos e Ibéricos»)

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 3434/17.08.2018