Αρχική σελίδα » Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 8ος όροφος, τηλ. 210-7277570

Ιστότοπος Τμήματος: http://www.hispanicstudies.spanll.uoa.gr

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hispanicstudies[at]spanll.uoa[dot]gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ

Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784

Τηλεφωνικό κέντρο Φιλοσοφικής Σχολής: τηλ. 210-7277999

Επιστασία κτιρίου: τηλ. 210-7277497-8